మహానాడు ముఖ్యనాయకుల సమావేశం

ఎస్సీ వర్గీకరణ సమస్యను ఎమ్మార్పీఎస్ నాయకులు విడనాడాలని రాజ్యాధికారం కోసం ఉద్యమించాలని తెలంగాణ మాల మహానాడు ముఖ్యనాయకుల సమావేశం మండల అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ మాల మాదిగలు కలిసి కలిసి ఉద్యమిస్తే రాజ్యాధికారం సాధ్యమవుతుందన్నారు.  

Leave A Comment