మీ పిల్లల్ని తెలంగాణ ఎస్సీ, ఎస్టి గురుకులాల్లో (బాల, బాలికలకు ) దరఖాస్తులు చేసుకోండి.

SC గురుకులాలు సెంట్రల్ ఆఫ్ ఎక్సలెంట్ హైదరాబాద్ లోని గౌలిదొడ్డి (బాలికలు)