జమ్మికుంట లో రచ్చబండ ఈ నెల (నవంబర్) 19 వ తేదిన

జమ్మికుంట లో రచ్చబండ ఈ నెల (నవంబర్) 19 వ తేదిన

ఆంద్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన రచ్చబండ మూడవ ఫేజ్ 19వ తేదిన జమ్మికుంటలో జరిగే అవకాశం ఉంది. 

Leave A Comment