గాయత్రి జూనియర్ కళాశాలలో ఫ్రెషర్స్ డే సెలబ్రేషన్స్

గాయత్రి జూనియర్ కళాశాలలో ఫ్రెషర్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యఅతిథిగా జమ్మికుంట CI శ్రీ ప్రశాంత్ రెడ్డి

Leave A Comment